รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ปุ๋ยนาโน ปุ๋ยสั่งได้

 

Tags: , , , , , , , , , , ,