รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน TVIS แอปลิเคชั่นรายงานจราจรรับสงกรานต์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,