กล้องถ่ายภาพพื้นที่กว้าง 3 ของกล้องฮับเบิลได้ถ่ายภาพเมฆก๊าซไฮโดรเจนขนาดยักษ์ ดาวฤกษ์เกิดใหม่ภายในกระตุ้นให้มันส่องแสงออกมา ภาพนี้แสดงให้เห็นปฏิกิริยารุนแรงในขั้นตอนสุดท้ายของการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ ซึ่งปฏิกิริยานี้ก็มีผลต่อแหล่งฟูมฟักดาวฤกษ์ของมันเองด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,