ท่องเที่ยวเพลินใจไปในเมืองมัณฑเลย์ เปิดมุมมองการใช้ชีวิตคนชนบทของชาวพม่า พระราชวังเก่าที่ถูกสร้างใหม่ การใช้ชีวิตในตลาดของคนพม่า มีการใช้วิทยาศาสตร์ในทุกๆ เรื่อง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,