รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน กิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาหารปลอดภัย กับการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,