รายการ Science Guide ในตอนนี้จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เกร็ดทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จังหวัดสมุทรสงคราม แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยจะพาไปดูตลาดร่มหุบ ปลาทูหน้างอคอหัก การทำกะปิคลองโคน และล่องเรือชมป่าชายเลน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,