รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน กระดูกเทียมที่ออกแบบสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,