รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน หมักปุ๋ยทันใจด้วยจุลินทรีย์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,