รายการยุทธศาสตร์นักคิดในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปที่โรงเรียนหอวัง เพื่อไปดูโครงงานชื่อ “เครื่องบำบัดน้ำเสียผ่านแสงยูวีและออกซิเจน” ที่มีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตพบว่าน้ำใน คลองหลังโรงเรียนเป็นน้ำเสีย ที่มีตะกอนและไขมันมาก โครงงานนี้จึงมีเป้าหมายในการ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการช่วยบำบัดน้ำเสีย โครงการนี้จะเป็นอย่างไร ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร และได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ติดตามชมกันได้เลยครับ

 

Tags: , , , , , , , , ,