เนบิวลาสีชมพูสว่างสดใสนี้ อยู่ในกาแล็กซีรูปกังหันที่เกือบเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ ที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลของ NASA / ESA ถ่ายภาพได้ มันคือ กาแล็กซี NGC 922 โครงสร้างแบบวงแหวนและรูปทรงที่บิดเบี้ยวของกาแล็กซีนี้ เป็นผลมาจากกาแล็กซีขนาดเล็กกว่าที่เปรียบเสมือนลูกปืน ยิงเข้าใจกลางเป้าของกาแล็กซีที่ใหญ่กว่า โดยมันพุ่งเข้าชนตรงศูนย์กลางของ NGC 922 ในช่วง 330 ล้านปีมาแล้ว

ภาพ NGC 922 ของกล้องฮับเบิล แสดงให้เห็นว่ากาแล็กซีนี้มีรูปทรงกังหันที่ผิดปกติ เพราะแขนกังหันอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย เห็นสายธารของดาวฤกษ์ที่ขยายออกไปในอวกาศ และมีเนบิวลาสว่างเป็นวงแหวนล้อมรอบศูนย์กลางกาแล็กซีนี้ เมื่อสังเกต NGC 922 โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทราของ NASA เปิดเผยการกระจัดกระจายให้เห็นมากขึ้น โดยตรวจจับแหล่งรังสีเอกซ์ประเภท Ultraluminous X-ray (ULXs) ที่เห็นเป็นจุดสีฟ้าในกาแล็กซี

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,