รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน หุ่นยนต์ไทยในระดับนานาชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , ,