รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน โรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม แห่งแรกในไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,