รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ดาวเทียมขนาดจิ๋ว

 

Tags: , , , , , , , , , ,