รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน จุลินทรีย์แลคติคเพื่อหมักผักกาดดองเปรี้ยว

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,