รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน จัดคิวด้วยภาพ นวัตกรรมใหม่ ไร้กระดาษ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,