รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,