รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตามรอยนักวิจัยชาวบ้าน

 

Tags: , , , , , , , , , , ,