รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เจลพริกบรรเทาปวดอักเสบกล้ามเนื้อ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,