รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตรวจนับคนแบบใหม่ด้วย Pedestrain Counting System

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,