รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,