รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ยางล้อประหยัดพลังงาน

 

Tags: , , , , , , , , , ,