รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ข้าวทนน้ำท่วม

 

Tags: , , , , , , , , , , ,