รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย “Tamis”

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,