รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน จับกระแสผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ด้วย S-Sense

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,