รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน MEMS เซนเซอร์อัจฉริยะวัดการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,