รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แผ่นเรืองแสงอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์จากหมึกนําไฟฟ้ากราฟีน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,