รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แปรรูปไม้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,