รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน TGIST ปั้นนักวิจัยรุ่นใหม่สู่สังคมไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,