รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เครื่องจำแนกหมู่เลือดด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่าย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,