รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,