รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้นที่ใช้เทคนิกแบบ TDR

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,