รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า เลนส์ทวิทรรศน์

 

Tags: , , , , , , , , , , ,