รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ความสุขยั่งยืนบนผืนดินเค็ม

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,