รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เล่นดิน เครื่องมือตรวจสอบและพัฒนาดิน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,