รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน PATit พิมพ์รหัสด้วยหมึกนำไฟฟ้า

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,