Period Tracker เป็นแอพที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล สถิติและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวันนั้นของเดือน ได้อย่างละเอียด รวมถึงช่วยเตือนความจำ ทำให้สาวๆ สามารถตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายตนเอง ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยในการวางแผนการตั้งครรภ์ได้อีกด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,