Nostra Map เป็นแอพแผนที่ ที่ใช้ข้อมูลจาก ESRI เหมือนกับที่ใช้ใน Garmin ดังนั้น คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าจะหาร้านค้า หรือปั้มน้ำมันไม่เจอ เพราะผู้ผลิต ได้รวบรวมข้อมูลไว้เยอะมาก แสดงผลเป็นภาษาไทย 100%

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,