Photoshop Express เป็นแอพที่ใช้สำหรับตกแต่งรูปถ่าย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง ขนาด, สีของภาพ, ความสว่าง, และลูกเล่นต่างๆ อีกมากมาย ที่จะทำให้ภาพถ่ายของคุณสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,