รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตรวจโรคกุ้ง ง่าย ไว ด้วยชุดตรวจ LAMP color

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,