รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืชด้วย PlantSMART

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,