รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ตัวพาอนุภาคนาโนจากไคโตซาน-ไซโคลเดกซ์ตริน

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,