รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานผ่านโทรศัพท์

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,