รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน YSTP โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,