รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สารคดีข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต

 

Tags: , , , , , , , , , , ,