รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน แอพพลิเคชันเฝ้าติดตามลูกน้อยในครรภ์มารดา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,