รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน งานวิจัยเพื่อคนไทยในงาน NAC2015

 

Tags: , , , , , , , , , , ,