รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน กำจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างมีสไตล์และได้ประโยชน์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,