เหนือชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไป ที่กล้องฮับเบิลโคจรอยู่ มีพื้นที่ลึกลับแห่งหนึ่งที่เรียกว่า เขตผิดปกติที่มหาสมุทรแอตแลนติกซีกโลกใต้ เมื่อดาวเทียมโคจรผ่านมาอยู่ในเขตนี้ มันจะถูกรบกวนจากอนุภาคพลังงานสูงที่มีมากมาย ทำให้ข้อมูลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์พร่ามัว เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาด และอาจต้องหยุดปฏิบัติงานอย่างกะทันหันนานเป็นสัปดาห์ แต่มันไม่มีผลต่อเครื่องยนต์กลไกอื่น ๆ ในการออกไปเดินอวกาศในเขตไม่ปกตินี้ นักบินอวกาศมักรายงานว่าเหมือนกับมีดาวตก เป็นแสงวูบวาบปรากฏอยู่ข้างหน้าพวกเขา

 

Tags: , , , , , , , , , , ,