รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,