รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ผีเสื้อกลางคืนสิรินธร ผีเสื้อสกุลใหม่ของโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,